Reference

Sodelovali smo s/z:

• Občina Postojna
• Krajevna skupnost Planina
• CPK d.d., Cestno podjetje Koper
• CPG d.d., Cestno podjetje Nova Gorica
• CPL d.d. Cestno podjetje Ljubljana
• Stanovanjska d.o.o., Postojna
• Šolski center Postojna
• Komus, Postojna
• Primorje, Ajdovščina